CloseIT Café

Co je Close{IT} Café?

CloseIT Café vzniklo za účelem rozšiřování našich developerských schopností, sdílení secret hacks a nových technologií. Jednou měsíčně se proto scházíme u interaktivních přednášek z oblasti softwarového inženýrství přes design, marketing až po 3D modelace a diskuze o herních enginech.

PŘEDCHOZÍ TÉMATA

DEVELOPMENT INTRO TO REACT JS WATCH PRESENTATION
DEVELOPMENT SCRUM, BUT.. LEARN MORE

STAŇTE SE ŘEČNÍKY

Máte zajímavé téma, technologickou novinku, nebo se chcete podělit o super cool hack? Staňte se řečníkem na veřejném Close{IT} Café.